4shared

Osiguravajuća društvaOSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

Godinama uspešno sarađujemo sa osiguravajućim društvima na teritoriji naše opštine a i šire: Dunav, DDOR Novi Sad, Wiener, Delta Generali, AMSS, Uniqa, Sava i Milenijum.

Obaveza klijenta je da u osiguravajućem društvu izvrši procenu štete na vozilu, doveze vozilo do servisa i preda u rad.

Način isplate regulisan je ugovorom, tako da klijent nema obavezu plaćanja, sem ako pri sklapanju polise nije drugačije dogovoreno.